Ασφάλιση Κατοικίας

Στην Ελλάδα, η κατοικία μας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο από πολλές αιτίες. Αρχικά λόγω της σεισμικής δραστηριότητας της χώρας αλλά και λόγω των πυρκαγιών που προκύπτουν κατά τη θερινή περίοδο και στη συνέχεια λόγω των πλημμύρων που έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
 Έχοντας το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη, αυτόματα προκύπτει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων έχει πάρει στεγαστικό δάνειο και λόγω της οικονομικής κρίσης η ασφάλιση κατοικίας είναι πλεον απαραίτητη διότι οι ιδιοκτήτες σε περίπτωση ζημιάς δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους για την αποκατάστασή της.

Τι περιλαμβάνει

Βασικές Καλύψεις:

close-up-hands-protecting-small-house-model_23-2148204008
family-home_23-2148166823

Πρόσθετες Καλύψεις: