Ασφάλιση Οχήματος

Η ασφάλεια οχήματος, πέρα από υποχρεωτική, είναι απαραίτητη για την προστασία μας αλλά και την προστασία των υπόλοπων οδηγών. Τα ασφαλίστικά προγράμματα καλύπτουν τόσο τη σωματική προστασία του οδηγού όσο και την προστασία του οχήματος.

 

Τι περιλαμβάνει

Βασικές Καλύψεις:
man-car-trip_23-2147935781
Ίδιες Ζημιές:

Ίδιες ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό σου από δική σου υπαιτιότητα. Επιπλέον, καλύπτονται ίδιες ζημιές σε φυλασσόμενους χώρους ή κατά τη μεταφορά του αυτοκινήτου.

Ίδιες ζημιές στο αμάξωμα του αυτοκινήτου σου από κακόβουλες πράξεις.

young-family-road-trip-with-their-dog_23-2148195696
Πρόσθετες Καλύψεις: