Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και οι οργανισμοί έχουν σημαντικές ευθύνες και υποχρεώσεις έναντι εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών, μετόχων, ακόμη και έναντι του περιβάλλοντος. Σε μια άτυχη στιγμή οι δραστηριότητές μας αυτές μπορεί να βλάψουν ή να θίξουν κάποιον τρίτο. Με την ασφάλεια αστικής ευθύνης διασφαλίζουμε την κάλυψη μας σε αυτές τις περιπτώσεις.

Τι περιλαμβάνει

Παροχές:

professional-lawyer-reading-document-with-justice-statue-forefront_23-2147898485