Ασφάλεια Ζωής - Υγείας

Στο πρακτορείο μας διαθέτουμε ευέλικτα και πλήρως ικανοποιητικά προγράμματα ζωής/υγείας αλλά και συνταξιοδοτικά για τη εξασφάλιση της δικής σας ποιότητας ζωής αλλά και των αγαπημένων σας προσώπων. Τα χαρακτηριστικά της ασφάλισης υγείας, περιλαμβάνουν κάλυψη σε ένα μεγάλο δίκτυο συμβεβλημένων ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα.

Τι περιλαμβάνει

Παροχές:

Καλύψεις:

details2