Ασφάλιση Επιχείρησης

Η βιωσιμότητα της επιχείρησής σας εξαρτάται άμεσα από την εξασφάλισή της από οικονομικές ζημιές όσον αφορά το κτίριο, το περιεχόμενο, το εμπόρευμα και τον εξοπλισμό. Υπάρχει μια πληθώρα ασφαλίσεων από τις εταιρείες με τις οπόιες συνεργαζόμαστε που μπορούν να σας καλύψουν και να σας προστατέψουν σε κάθε περίπτωση. 

Τι περιλαμβάνει

Βασικές Καλύψεις:
Πρόσθετες Καλύψεις:
group-people-working-out-business-plan-office_1303-15870